กลยุทธ์ทางคลินิกและการอภิบาลด้านการแพทย์ (CLINICAL STRATEGY & MEDICAL GOVERNANCE)

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางคลินิกของคุณ

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมทางการแพทย์ แม้โดยรวมจะเป็นผลดี อาจสร้างความซับซ้อนให้กลไกระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน

สำหรับแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพ การคัดกรองเคสการรักษาที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจส่งผลให้มีการดำเนินการรักษาหรือใช้หัตถการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ทางคลินิกและการอภิบาลด้านการแพทย์ (Clinical Strategy & Medical Governance Service) ของ Medix ช่วยให้คุณสามารถพิจารณา ทบทวน ปรับใช้ หรือปฏิรูปกลยุทธ์ทางคลินิกของคุณได้

สิทธิประโยชน์ของการร่วมงานกับ Medix

สร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณในการส่งมอบบริการดูแลสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้และอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ทำให้การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาของคุณมีความเสี่ยง เราช่วยคุณสร้างสมดุลระหว่างความต้องการการดูแลรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและความต้องการของผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาใหม่ล่าสุด ด้วยการมอบความโปร่งใสและการควบคุมค่าใช้จ่าย

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการดูแลสุขภาพแบบใหม่

จากการวิจัยทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นทุกวัน ด้วยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เราสามารถช่วยคุณประเมินข้อดีจากตัวเลือกการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และคอยอัปเดตกลยุทธ์ทางคลินิกตามลำดับ

เกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานระดับสากล

ที่ Medix เราทำงานร่วมกับบริษัทประกัน ผู้ประกอบการ นายจ้าง และภาครัฐในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งให้มุมมองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมที่สุด จากมุมมองดังกล่าวนี้ เราจึงสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อส่งมอบบริการอันเป็นมาตรฐานสากลที่ “ดีที่สุด” ซึ่งสถานบริการสุขภาพในประเทศของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

สร้างความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชน

ดังที่ปรากฏให้เห็นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความไว้วางใจจากประชาชนในระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นมีความสำคัญยิ่งต่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน เราช่วยคุณบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ในขณะเดียวกันคุณก็มั่นใจได้ว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

Medix ช่วยภาครัฐให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ทางคลินิกและการอภิบาลด้านการแพทย์ เป็นหนึ่งในบริการให้คำปรึกษาที่เราส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัย ภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์การจัดการด้านสุขภาพและการแพทย์มากว่าหลายทศวรรษ และความมุ่งมั่นของเราต่อรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม เราจึงสามารถช่วยให้ภาครัฐสามารถสนับสนุนประชาชนให้บรรลุถึงผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

Play Video
Skip to content