บริการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic Disease Management)

“Begin at once to live, and count each separate day as a separate life.”
Seneque 4 BC-65 AC

ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้น

โรคเรื้อรังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกทุกปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี การตรวจคัดกรอง การรักษา และการจัดการโรคเหล่านี้ไม่เพียงช่วยชีวิตผู้ป่วยเท่านั้น ทว่ายังช่วยลดความตึงเครียดในระบบบริการสุขภาพทั่วโลกด้วย

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic Disease Management Service) ชั้นนำระดับโลกของ Medix ช่วยให้สมาชิก/พนักงานของคุณควบคุมและจัดการอาการและปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความช่วยเหลือจาก Medix สมาชิก/พนักงานของคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการด้วยโดยไม่มีข้อสงสัยและมีความมั่นใจที่มาจากการรู้ว่าพวกเขากำลังอยู่บนเส้นทางสู่ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

โรคเบาหวาน

โรคหัวใจ

โรคความดันโลหิตสูง

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก/พนักงานของคุณ

แนวทางการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

การแนะนำและการซักประวัติทางการแพทย์
สมาชิก/พนักงานของคุณจะได้พบกับพยาบาลและแพทย์เฉพาะบุคคลของพวกเขา โดยมีผู้บริหารด้านการแพทย์คอยประสานงานแผนจัดการโรคเฉพาะบุคคล (Disease Management Program) พวกเขาจะร่วมกันติดตามความคืบหน้าของสมาชิก/พนักงานของคุณและตอบคำถามทางการแพทย์ของพวกเขา
การประเมินผลและการให้คำปรึกษา
ทีมดูแลเคสเฉพาะสำหรับสมาชิก/พนักงานของคุณจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพชั้นนำเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและดำเนินการรักษาที่ดีที่สุด หากจำเป็น พวกเขาจะส่งต่อสมาชิก/พนักงานของคุณและประสานงานเพื่อทดสอบทางการแพทย์เพิ่มเติม
การให้คำแนะนำและการวางแผน
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทีมดูแลเคสจะแบ่งปันและอธิบายตัวเลือกการรักษาที่มีอยู่ และสร้างโปรแกรมการจัดการโรคสำหรับสมาชิก/พนักงานของคุณ ทีมดูแลเคสจะแบ่งปันและหารือเกี่ยวกับแผนนี้กับแพทย์ผู้ทำการรักษาซึ่งสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา
การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
หากจำเป็น ทีมดูแลเคสจะแนะนำสมาชิก/พนักงานของคุณให้กับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และทั่วโลก และจะประสานงานการดูแลของพวกเขา Medix จะแนะนำและสนับสนุนสมาชิก/พนักงานของคุณผ่านการดำเนินการตามแผนจัดการโรคเรื้อรัง (Chronic Disease Management Plan) และจะจัดหาเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อรับมือกับโรคของพวกเขา
Previous
Next

พื้นฐานของบริการของ Medix

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ Medix เกิดขึ้นจากแนวทางการดูแลแบบองค์รวม ซึ่งเป็นรากฐานของบริการทั้งหมดของ Medix เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการจัดการสุขภาพส่วนบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงทางดิจิทัล โดยให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต

เราตระหนักถึงความแตกต่างอันละเอียดอ่อนและความท้าทายเฉพาะของโรคเรื้อรัง และทำงานร่วมกับสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลและการสนับสนุนแบบองค์รวมที่ดีที่สุดตลอดช่วงชีวิต

Play Video

สุขภาพของคุณคืองานของเรา

?

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของเราให้การสนับสนุนทางการแพทย์และพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ตลอดแผนการรักษาของสมาชิก/พนักงานของคุณ เราบูรณาการให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับการใช้เครื่องมือดิจิทัล รวมถึงการแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้สมาชิก/พนักงานของคุณมีแรงจูงใจและรับผิดชอบต่อแผนการรักษาของพวกเขา

สุขภาวะทางอารมณ์ถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาโรคให้บรรลุถึงผลสำเร็จ บริการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางอารมณ์ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาในเวลาที่ท้าทาย เรามีเครื่องมือและการสนับสนุนมากมายโดยทีมดูแลเคสที่ทุ่มเทเพื่อให้ความชัดเจน ความสะดวกสบาย และการจัดการตลอดเส้นทางการรักษาพยาบาลของสมาชิก/พนักงานของคุณ

โรคเรื้อรังมีความหลากหลายและซับซ้อน – ไม่มีวิธีแก้ไขแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะกับทุกคน เครื่องมือประเมินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อคุณกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับคุณ ตลอดจนกำหนดแผนการจัดการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายและพึงพอใจกับกระบวนการ เราจะติดต่อคุณในเชิงรุกเพื่อติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และปรับแผนของคุณตามความจำเป็น

จากการศึกษาวิจัยจำนวนมากพบว่า การจัดการเคสผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเชิงรุกจะสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้อย่างมาก