การฟื้นฟูสมรรถภาพจากการรักษาทางการแพทย์ (Medical Rehabilitation)

“THE FORMS OF DISEASE ARE MANY AND THE HEALING OF THEM IS MANIFOLD.” HIPPOCRATES

ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้หลังจากการเจ็บป่วย – และสามารถกลับสู่ชีวิตปกติ

หลังจากประสบกับความเจ็บป่วย เช่น มะเร็ง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยหลายคนประสบกับอาการเจ็บปวด ได้รับผลข้างเคียง และสมรรถภาพร่างกายลดลง แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะถือว่าเป็นผู้ “ปราศจากโรค” ก็ตาม

บริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (Medical Rehabilitation Management Service) ของ Medix ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่มากในระบบบริการสุขภาพโดยใช้แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคลและการแนะนำแนวทางแบบเชิงรุก เพื่อช่วยให้สมาชิก/พนักงานของคุณฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษามะเร็ง

การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษาทางออร์โธปิดิกส์

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษามะเร็ง

การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษาทางออร์โธปิดิกส์

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก/พนักงานของคุณ

เสนอบริการที่แตกต่างให้กับสมาชิก/พนักงาน

บริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (Medical Rehabilitation Management Service) ของ Medix นำเสนอแนวทางใหม่ในการฟื้นฟูจากภาวะทางการแพทย์ที่ร้ายแรง ด้วยการใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมกับความเชี่ยวชาญของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสหสาขาวิชาชีพระดับโลกของเรา เราพัฒนาและดำเนินการตามแผนการป้องกันส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก/พนักงานของคุณ และโค้ชพวกเขาตลอดทางกลับสู่ชีวิตปกติ

ช่วยให้สมาชิก/พนักงานของคุณเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของความต้องการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในปัจจุบันของพวกเขา

เราเริ่มต้นจากจุดที่สมาชิกของคุณเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยประเมินความต้องการของพวกเขาด้วยนวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงแบบสอบถามรูปแบบดิจิทัล

ใช้ประโยชน์จากพลังแห่งนวัตกรรมดิจิทัล

ทีมบริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพของเราจะนำทางสมาชิก/พนักงานของคุณผ่านแผนการรฟื้นฟูส่วนบุคคลที่มีความยืดหยุ่นโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล เช่น ระบบแช็ตออนไลน์ ระบบการแจ้งเตือน และระบบเตือนความจำเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและติดตามการรักษาของสมาชิก/พนักงานของคุณจนกว่าจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเดิม

สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติ

บริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพของ Medix ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะทางอารมณ์และอาจส่งตัวต่อไปยังนักบำบัดเพื่อช่วยเหลือสมาชิก/พนักงานของคุณที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์หลังการรักษา

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

การประเมินผล
สมาชิก/พนักงานของคุณกรอกแบบสอบถามประเมินการฟื้นฟูสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและความต้องการในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
แนะนำทีมแพทย์เฉพาะบุคคล
สมาชิก/พนักงานของคุณจะได้พบกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการแพทย์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนขึ้นไป
การเข้าถึงคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ
ทีมบริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพจะคอยหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด เภสัชกร และนักโภชนาการคลินิก
ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล
ทีมบริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพติดต่อกับสมาชิก/พนักงานของคุณอย่างเป็นประจำ พร้อมทั้งติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ และสนับสนุนพวกเขาตลอดช่วงเวลาการฟื้นฟูตัวเอง
Previous slide
Next slide

Medix มีพันธกิจที่จะทำให้สมาชิก/พนักงานของคุณกลับสู่ชีวิตปกติ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกของ Medix เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มบริการจัดการดูแลสุขภาพรายบุคคล โดยให้บริการที่ทันสมัยที่ช่วยให้สมาชิก/พนักงานของคุณมีสุขภาพแข็งแรงและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพตลอดชีวิต บริการนี้มอบให้ตามพันธกิจของ Medix ในการทำให้การดูแลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกสามารถเข้าถึงได้ นำทางได้ และเฉพาะตัวมากขึ้น

Play Video

สุขภาพของคุณคืองานของเรา

?

ด้วยการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก บริการจัดการดูแลผู้ป่วยแบบ 360 องศา และการช่วยเหลือผู้ป่วยรายบุคคล บริการของเราจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการแสวงหาผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุด เราปฏิบัติต่อผู้ป่วยทุกเคสเป็นรายบุคคลด้วยการผสมผสานนวัตกรรมและเครื่องมือการประเมินผ่านระบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความต้องของผู้ป่วยอย่างแท้จริงและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมที่สุด

เช่นเดียวกับบริการทั้งหมดของ Medix บริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เชื่อมโยงผู้คนกับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในช่วงเวลาวิกฤตในชีวิต บริการของเรามีลักษณะเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือด้านสุขภาพดิจิทัลร่วมกับความละเอียดอ่อนของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงช่วยคุณ ผู้ประกันตน และผู้ประกอบการ ในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและพนักงานของคุณ ช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า และความพึงพอใจ

สุขภาวะทางอารมณ์ถือเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะความเครียดและความวิตกกังวลอันเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง นี่จึงเป็นเหตุผลที่บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของเราให้การสนับสนุนด้านสุขภาวะทางจิตเพื่อให้ทีมงานของเราสามารถทำงานร่วมกับผู้ป่วยเพื่อตอบสนองต่อภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ

Skip to content