การฟื้นฟูสมรรถภาพจากการรักษาทางการแพทย์ (Medical Rehabilitation)

“THE FORMS OF DISEASE ARE MANY AND THE HEALING OF THEM IS MANIFOLD.” HIPPOCRATES

ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาโดยสมบูรณ์ เพื่อให้คุณกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หลังจากประสบกับความเจ็บป่วย เช่น ผู้ป่วยหลายคนประสบกับอาการเจ็บปวด ได้รับผลข้างเคียง และสมรรถภาพร่างกายลดลง แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะถือว่าเป็นผู้ “ปราศจากโรค” ก็ตาม

บริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (Medical Rehabilitation Management Service) ของ Medix ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่มากในระบบบริการสุขภาพโดยใช้แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคลและการแนะนำแนวทางแบบเชิงรุก

เพื่อช่วยให้คุณฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษามะเร็ง

การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษาทางออร์โธปิดิกส์

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

สิทธิประโยชน์สำหรับคุณ

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

การประเมินผล
กรอกแบบสอบถามการประเมินความการฟื้นฟูสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและความต้องการในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
แนะนำทีมแพทย์เฉพาะบุคคล
คุณจะได้พบกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการแพทย์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนขึ้นไป
การเข้าถึงคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ
ทีมบริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพจะคอยหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด เภสัชกร และนักโภชนาการคลินิก
ทำความเข้าใจแผนฟื้นฟูส่วนบุคคลของคุณ
เราจะติดต่อกับคุณ พร้อมทั้งติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนคุณตลอดช่วงเวลาการฟื้นฟูตัวเอง
การจัดการดูแลผู้ป่วยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
แผนของคุณมีทั้งการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่เป็นประจำ และการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพ
Previous
Next

Medix มีพันธกิจที่จะทำให้สมาชิก/พนักงานของคุณกลับสู่ชีวิตปกติ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกของ Medix เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มบริการจัดการดูแลสุขภาพรายบุคคล โดยให้บริการที่ทันสมัยที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพตลอดชีวิต บริการนี้มอบให้ตามพันธกิจของ Medix ในการทำให้การดูแลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกสามารถเข้าถึงได้ นำทางได้ และเฉพาะตัวมากขึ้น

Play Video

สุขภาพของคุณคืองานของเรา

?

ทุกคนต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและลูกค้าของเราก็มีความต้องการทางการแพทย์ที่หลากหลายหลังการรักษาโรคร้ายแรงเช่นกัน ดังนั้นเราจึงปฏิบัติต่อผู้ป่วยทุกเคสเป็นรายบุคคล บริการของเราผสมผสานนวัตกรรมและเครื่องมือการประเมินผ่านระบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะซึ่งจะเข้าใจความต้องการของคุณอย่างแท้จริงร่วมกับความละเอียดอ่อนจากมนุษย์จริง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมที่สุด เราสามารถทำให้คุณอาการดีขึ้นได้หากเราร่วมมือกัน

สุขภาวะทางอารมณ์ถือเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะความเครียดและความวิตกกังวลอันเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง นี่จึงเป็นเหตุผลที่บริการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพของเราให้การสนับสนุนด้านสุขภาวะทางจิตเพื่อให้ทีมงานของเราสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อตอบสนองต่อภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ

เราพัฒนาแผนการจัดการดูแลเฉพาะบุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผ่านระบบดิจิทัลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการจัดการดูแล เป้าหมายของเรา คือ การนำคุณกลับสู่กิจวัตรและการใช้ชีวิตตามปกติ ทั้งยังปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด