บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management & Navigation Service)

Play Video

เราพยายามอย่างสุดความสามารถในการแสวงหา
ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

เมื่อบุคคลหนึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง วันเวลาที่ผ่านไปอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเครียด วิตกกังวล และสับสนอย่างมาก
บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management & Navigation Service) ชั้นนำระดับโลกของ Medix ช่วยให้สมาชิก/พนักงานของคุณสามารถเข้ารับการรักษาที่มีความชัดเจนด้วยความมั่นใจ โดยทราบว่าตนได้เลือกแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการรักษาพยาบาล

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของ Medix ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการดูแลรักษาทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยมาแล้วกว่าหลายพันคน อันเป็นผลมาจากบริการของเรา*:

0 %
เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรค
0 %
เปลี่ยนแปลงแผนการรักษา
0 %
หลีกเลี่ยงการรักษา การใช้หัตถการ หรือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก/พนักงานของคุณ

แนวทางบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

การแนะนำและการเข้ารับบริการทางการแพทย์
สมาชิก/พนักงานของคุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับพยาบาลและแพทย์เฉพาะบุคคลของตนทางไกลและให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทีมดูแลเคสจะสรุปข้อมูลทางการแพทย์และหากจำเป็น ส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการทดสอบทางการแพทย์เพิ่มเติม
การประเมินผลและการให้คำปรึกษา
ทีมแพทย์เฉพาะทางส่วนบุคคลจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพระดับแนวหน้าในนามของผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยโรคและกระบวนการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุดห
การให้คำแนะนำและแผนการรักษา
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยจะสรุปคำแนะนำให้แก่ผู้ป่วยและแพทย์เจ้าของไข้ และช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม หากจำเป็น Medix จะส่งตัวผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ทีมดูแลเคสของพวกเขาจะช่วยประสานงานการนัดหมายทางการแพทย์และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดการรักษาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน กรณีดังกล่าวอาจขยายเวลาออกไปได้ตามความจำเป็น
Previous
Next

ทำให้มั่นใจว่าสมาชิก/พนักงานของคุณมีผลการรักษาที่ดีขึ้น

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลถือเป็นบริการแรกของ Medix สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลกในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ มีเป้าหมายและการตัดสินใจทางการแพทย์ที่ชัดเจน และมีลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคล บริการนี้ได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการแพทย์และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้คนนับล้านตั้งแต่ปี 2549 ตั้งแต่นั้นมา เราย้ายบริการของเราสู่การบริการครบวงจรแบบองค์รวม โดยรวมถึงบริการป้องกันโรคและวินิจฉัย ฟื้นฟู การจัดการโควิด-19 และสุขภาวะทางจิต

Play Video