บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Navigation)

Play Video

เราพยายามอย่างสุดความสามารถ
ในการแสวงหาผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง วันเวลาที่ผ่านไปอาจทำให้คุณเกิดความเครียด วิตกกังวล และสับสนอย่างมาก
บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management & Navigation Service) ชั้นนำระดับโลกของ Medix ช่วยให้คุณสามารถเข้ารับการรักษาที่มีความชัดเจนด้วยความมั่นใจ โดยทราบว่าตนได้เลือกแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการรักษาพยาบาล

สร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้ชีวิตผู้คน

ได้รับการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรค
0 %
ได้รับการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา
0 %
ได้หลีกเลี่ยงการรักษา การใช้หัตถการ หรือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น
0 %
ได้รับการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรค
0 %
ได้รับการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา
0 %
ได้หลีกเลี่ยงการรักษา การใช้หัตถการ หรือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น
0 %

สิทธิประโยชน์สำหรับคุณ

สามารถเข้าถึงคำแนะนำและการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก

Medix ให้คำปรึกษาร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการรับรองคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง และเพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำแบบองค์รวมเกี่ยวกับแนวทางการรักษาที่ดีที่สุด

ได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่มีความชัดเจนและต่อเนื่องตลอดแผนการดูแลรักษา

แพทย์และพยาบาลจาก Medix ส่วนบุคคลของคุณจะให้การประเมินแผนการวินิจฉัยและการรักษาของคุณแบบ 360 องศาอย่างต่อเนื่องในขณะภาวะการเจ็บป่วยของคุณเปลี่ยนแปลง

ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเกี่ยวกับแผนการรักษาของคุณ

Medix จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอในช่วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจ โดยจะส่งต่อคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ติดตามความคืบหน้าในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ทีมดูแลเคสส่วนบุคคลของคุณจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอตลอดแผนการรักษา

แนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

การแนะนำและการเข้ารับบริการทางการแพทย์
คุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับพยาบาลและแพทย์เฉพาะบุคคลของตนทางไกลและให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทีมดูแลเคสจะสรุปข้อมูลทางการแพทย์และหากจำเป็น ส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการทดสอบทางการแพทย์เพิ่มเติม
การประเมินผลและการให้คำปรึกษา
ทีมแพทย์เฉพาะทางส่วนบุคคลของคุณจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพระดับแนวหน้าในนามของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยโรคและกระบวนการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด
การให้คำแนะนำและแผนการรักษา
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยจะสรุปคำแนะนำให้แก่ผู้ป่วยและแพทย์เจ้าของไข้ และช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม หากจำเป็น Medix จะส่งตัวผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ทีมดูแลเคสของคุณจะช่วยประสานงานการนัดหมายทางการแพทย์และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดการรักษาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน กรณีดังกล่าวอาจขยายเวลาออกไปได้ตามความจำเป็น
Previous slide
Next slide

จุดเริ่มต้นของบริการ Medix

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลถือเป็นบริการแรกของ Medix สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลกในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ มีเป้าหมายและการตัดสินใจทางการแพทย์ที่ชัดเจน และมีลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคล บริการนี้ได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการแพทย์และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้คนนับล้านตั้งแต่ปี 2549 ตั้งแต่นั้นมา เราย้ายบริการของเราสู่การบริการครบวงจรแบบองค์รวม โดยรวมถึงบริการป้องกันโรคและวินิจฉัย ฟื้นฟู การจัดการโควิด-19 และสุขภาวะทางจิต

Play Video

สุขภาพของคุณคืองานของเรา

?

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลให้การสนับสนุนการรักษาทางการแพทย์และการพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ตลอดแผนการรักษาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนและสูงสุดหนึ่งปีหรือนานกว่านั้นตามความจำเป็น โดยจะแตกต่างจากบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ตามปกติ แทนที่จะให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเพียงอย่างเดียว เราได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหลากหลายมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ และสังเคราะห์ความคิดเห็นเหล่านั้นในทุกมิติแบบ 360 องศาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนที่สุด วิธีการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญนี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเพื่อบรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุด

เราทำงานร่วมกับแพทย์ประจำตัวของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าการวินิฉัยและแผนการรักษาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราคอยสนับสนุนและเฝ้าติดตามคุณตลอดกระบวนการรักษา ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจ

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของเราเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าผ่านกรมธรรม์ประกันสุขภาพหรือนายจ้างของลูกค้า คุณสามารถติดต่อเราหรือปรึกษากับผู้ประกันสุขภาพหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อสอบเกี่ยวกับบริการของ Medix

Skip to content