บริการจัดการดูแลสุขภาวะทางจิต (Mental Health)

"I HAVE DECIDED TO BE HAPPY, AS IT IS GOOD FOR MY HEALTH." VOLTAIRE

ก้าวต่อไปเพื่อสุขภาวะทางจิตที่ดีกว่า

ด้วยบริการจัดการดูแลสุขภาวะทางจิต (Mental Health Management Service) ของ Medix เราจึงช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และต่อสู้กับปัญหาด้านสุขภาพอันเป็นปัญหาระดับโลกและเป็นที่รับรู้มากขึ้นในยุคปัจจุบัน ด้วยการบูรณาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลกับการดูแลมนุษย์ เราให้คำแนะนำและข้อมูลที่มีความชัดเจน และช่วยควบคุมสภาวะทางจิตของสมาชิก/พนักงานของคุณ เราได้จัดทำและประสานงานแผนการรักษารายบุคคลแบบบูรณาการ และด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านระบบดิจิทัล เราจึงสามารถช่วยให้สมาชิกของคุณสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยสมบูรณ์ได้

ทรัพยากรด้านสุขภาวะทางจิต

แผนปฏิบัติการ

เทคนิคการบำบัดรักษา

การสนับสนุนด้านสุขภาวะทางอารมณ์

ทรัพยากรด้านสุขภาวะทางจิต

แผนปฏิบัติการ

เทคนิคการบำบัดรักษา

การสนับสนุนด้านสุขภาวะทางอารมณ์

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก/พนักงานของคุณ

ให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาวะทางจิตที่ดีกว่าสำหรับสมาชิก/พนักงานของคุณ

สำหรับผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพียงแค่รู้ว่าตนมีปัญหาที่สามารถบำบัดรักษาได้ก็ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการรักษาแล้ว ด้วยนวัตกรรมการคัดกรองผู้ป่วยและการเข้าสู่กระบวนการบำบัด เราจึงสามารถช่วยให้สมาชิก/พนักงานของคุณได้รับคำแนะนำและข้อมูลที่มีความชัดเจนอย่างรวดเร็วและเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความมั่นใจ

นำเสนอบริการที่แตกต่างและดีกว่าให้กับสมาชิก/พนักงานของคุณ

เนื่องจากปัญหาอันเกิดจากสภาวะทางจิตมีความซับซ้อนอย่างมากและมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล การบำบัดรักษาด้านสุขภาวะทางจิตจึงต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม ที่ Medix เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพเพื่อพิจารณาและตรวจสอบเคสการรักษาของสมาชิก/พนักงานของคุณ จากนั้นทีมดูแลสุขภาวะทางจิต (Mental Health Team) ของ Medix จะแนะนำการดำเนินแผนการจัดการดูแลรายบุคคลที่เหมาะสมและยืดหยุ่นด้วยการตั้งเป้าหมายและเฝ้าติดตามความคืบหน้า

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาวะทางจิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แผนปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่นของเราช่วยให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามการดูแลรักษา รวมถึงความคืบหน้าของการรักษาผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้สูง ไม่เพียงเท่านี้ เรายังช่วยป้องกันการรักษาในโรงพยาบาลในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง และจำกัดการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทน ในขณะเดียวกันก็สามารถนำผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สภาวะและการใช้ชีวิตตามปกติโดยสมบูรณ์

สร้างความมั่นใจให้กลับมาใช้ชีวิตและทำงานได้เหมือนเคย

ไม่ว่าสมาชิก/พนักงานของคุณจะมีอาการซึมเศร้าเล็กน้อย อาการวิตกกังวล หรือความผิดปกติทางอารมณ์อื่น ๆ บริการจัดการดูแลสุขภาวะทางจิต ของ Medix ช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าอย่างแท้จริงในการกลับสู่ชีวิตปกติ

แนวทางการจัดการดูแลสุขภาวะทางจิต

การประเมินสุขภาพและการประเมินผลการวินิจฉัย
สมาชิก/พนักงานกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตผ่านระบบดิจิทัลและเพบปะกับแพทย์ประจำเคสเพื่อให้มองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับสภาวะทางจิตของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน
แนะนำให้รู้จักกับทีมจัดการดูแลด้านสุขภาวะทางจิต
สมาชิก/พนักงานจะได้พบกับทีมจัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาวะทางจิตรายบุคคล (Mental Health Management Team) ซึ่งจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน
การกำหนดแผนการจัดการดูแลสุขภาวะทางจิตรายบุคคล
ทีมส่วนบุคคลจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งนักบำบัด จิตแพทย์ และที่ปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิต เพื่อสร้างแผนการบำบัดรักษาและแผนการช่วยเหลือรายบุคคล
การส่งตัว ตั้งเป้าหมาย จัดการ และปรับแผนการบำบัดรักษา
ทีมจัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาวะทางจิตรายบุคคลของ Medix จะส่งต่อสมาชิก/พนักงานของคุณให้กับนักบำบัดโรคและ/หรือจิตแพทย์ที่เหมาะสม และจะทำงานร่วมกับพวกเขาในการกำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้า
การจัดการดูแลสุขภาวะทางจิตอย่างต่อเนื่อง
ทีมจัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาวะทางจิตรายบุคคลของ Medix จะคอยติดตามสมาชิก/พนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าการบำบัดรักษามีความคืบหน้า หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาหากจำเป็น และคอยติดตามความคืบหน้าของแผนการบำบัดรักษาให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาวะทางจิตจนกว่าจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
Previous slide
Next slide

Medix พันธมิตรเพื่อการจัดการสุขภาพจิต

บริการจัดการดูแลสุขภาวะทางจิตของ Medix ถือเป็นหนึ่งในบริการจัดการด้านสุขภาพและการแพทย์ชั้นนำที่นำเสนอโดย Medix ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพคุณภาพระดับโลก เราสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ชัดเจนและการส่งมอบแผนการบำบัดรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งทำให้ Medix เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการจัดการทางการแพทย์ชั้นนำของโลก แม้ว่าสุขภาพจิตและอารมณ์จะมีความสำคัญต่อบริการทุกอย่างที่เรามีให้ แต่ข้อเสนอนี้สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อช่วยตรวจจับและลดความเสี่ยงของปัญหา เช่น ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย ความวิตกกังวล และความผิดปกติทางอารมณ์ และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา

Play Video

สุขภาพของคุณคืองานของเรา

?

ไม่ บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าไม่รุนแรงหรือผู้ที่รู้สึกวิตกกังวลมากกว่าปกติเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว บุคคลเหล่านี้ต้องการทราบเพียงว่าตนมีความเครียดในระดับปกติหรือไม่ หรืออาการของตนเป็นสัญญาณของสภาวะทางจิตที่รุนแรงหรือไม่ ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาวะทางจิตขั้นรุนแรงควรขอรับความช่วยเหลือจากแพทย์ทันที

ไม่ จากขั้นตอนการประเมินของเรา เราจะทำความรู้จักกับผู้ป่วยแต่ละราย เราจะทราบความต้องการ ความวิตกกังวล และความชอบของแต่ละบุคคล จากนั้นเราจะจับคู่ผู้ป่วยกับนักบำบัดโรคหรือจิตแพทย์ที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และเราจะกำหนดเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการบำบัดรักษา

จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์จะบรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีกว่าเมื่อได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน และติดตามความคืบหน้าในการรักษา Medix จัดหาทีมจัดการดูแลสุขภาวะทางจิตรายบุคคลให้กับผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน และมีการติดตามความคืบหน้าตลอดแผนการรักษา

Skip to content