สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับชีวิตของลูกค้าของเรา

ประสบการณ์จริงจากผู้ป่วยที่ได้รับบริการของ Medix และตัดสินใจแบ่งปันเรื่องราวของตนเอง

Skip to content