QUẢN TRỊ Y KHOA & CHIẾN LƯỢC LÂM SÀNG

Giúp các cơ quan/tổ chức đưa ra quyết định đúng đắn về chiến lược lâm sàng

Tốc độ đổi mới nhanh chóng trong y học, về cơ bản là tích cực, có thể làm phức tạp thêm cơ chế cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao một cách bền vững. Đối với các bác sĩ, trung tâm y tế và chăm sóc sức khỏe, việc chọn lọc ngày càng nhiều các phương pháp điều trị hiện có có thể dẫn đến việc kê đơn các phương pháp điều trị và thủ thuật không cần thiết, đồng thời làm tăng lạm phát chi phí y khoa. Dịch Vụ Quản Trị Y Khoa & Chiến Lược Lâm Sàng của Medix giúp bạn xem xét, triển khai hoặc cải tiến các chiến lược lâm sàng của mình.

LỢI ÍCH KHI LÀM VIỆC VỚI MEDIX

Medix, Giúp các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn

Chiến Lược Lâm Sàng & Quản Trị Y Khoa là một trong các dịch vụ tư vấn mà chúng tôi cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước, công ty bảo hiểm và các tập đoàn lớn. Bằng cách tận dụng mạng lưới bác sĩ chuyên khoa toàn cầu, với kinh nghiệm quản lý về sức khỏe và y khoa sâu rộng được tích lũy qua hàng thập kỷ của chúng tôi, cũng như cam kết về một mô hình chia sẻ giá trị chung, chúng tôi giúp các cơ quan quản lý nhà nước đạt được kết quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể cho người dân.

Chơi Video
Skip to content