Chính Sách Bảo Mật

NGÀY

18.01.22

Giới thiệu

Medix (“chúng tôi” hay “Medix”) luôn cố gắng bảo vệ và tôn trọng tính bảo mật, tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ của khách hàng. Chính sách này áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ với công ty mà chúng tôi ký hợp đồng (và với giám đốc cũng như nhân viên của họ) về quan hệ đối tác kinh doanh và về người dùng trên trang web của chúng tôi (“bạn” và “của bạn”). Chính sách quy định thông tin cá nhân được thu thập như thế nào và được dùng trong mục đích nào cũng như trách nhiệm của Medix đối với luật bảo vệ thông tin, bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung (Quy định (châu Âu) 2016/679) (“Luật Bảo vệ Dữ liệu Thông tin”).

Tổ chức kiểm soát dữ liệu

Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ Thông tin, tổ chức kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Medix (Medix Medical Services Limited). Chúng tôi đã bổ nhiệm một Quản lý Tuân thủ Bảo vệ Dữ liệu, người chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chính sách bảo mật này tuân theo Luật Bảo vệ Thông tin.

Thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ và sử dụng bao gồm:

 • Tên;
 • Công ty;
 • Địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và các thông tin liên lạc khác;
 • Chức vụ nghề nghiệp;
 • Ghi chú từ các cuộc gặp và trao đổi của chúng tôi với bạn;
 • địa chỉ IP, phần mềm hệ thống, loại trình duyệt và phiên bản mà bạn dùng, cài đặt múi giờ và vị trí, loại trình duyệt tích hợp và các phiên bản, hệ điều hành và nền tảng cũng như các công nghệ khác trên các thiết bị mà bạn dùng để truy cập trang web của chúng tôi;
 • sở thích, sự ưu tiên, phản hồi và thông tin trả lời của bạn qua bản khảo sát.
 • thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn qua:

 • Tiếp xúc trực tiếp; bạn có thể trực tiếp cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng ta gặp nhau, khi bạn cung cấp cho chúng tôi danh thiếp hoặc khi bạn liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử qua trang web, thư từ, điện thoại, thư điện tử hay các phương thức liên hệ khác.
 • Bên thứ ba hoặc các nguồn công khai có sẵn. Chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân của bạn qua các trang mạng xã hội khác nhau, bao gồm LinkedIn và các nguồn công khai có sẵn khác.

Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách sau:

 • Quản lý trang web của chúng tôi và đảm bảo rằng nội dung của trang web được trình bày một cách hiệu quả nhất cho bạn và trên máy tính của bạn.
 • Quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, bao gồm việc liên lạc với bạn theo định kỳ để đề nghị bạn sửa/cập nhật thông tin của bạn hoặc/và xác nhận những ưu tiên tùy chọn của bạn;
 • Tuân thủ theo bất cứ hợp đồng nào giữa chúng ta;
 • Cung cấp bất kỳ thông tin nào bạn yêu cầu từ chúng tôi.
 • Cung cấp tới bạn thông tin về những dịch vụ mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.
 • Cho phép bạn sử dụng các tính năng tương tác trên trang web của chúng tôi khi bạn muốn.
 • Thông báo tới bạn những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cho phép chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý được áp dụng với chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn đúng theo những gì pháp luật quy định. Theo luật quy định, chúng tôi buộc phải thông báo với bạn về những cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa trên đó để sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Những cơ sở pháp lý chính mà chúng tôi dựa vào bao gồm:-

 1. sử dụng thông tin khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc để nhận yêu cầu của bạn trước khi tham gia một hợp đồng; và/hoặc
 2. sử dụng thông tin cho những lợi ích chính đáng nhằm phát triển dịch vụ của chúng tôi,cũng từ đây mà không gây ảnh hưởng và tranh chấp tới sở thích hay quyền lợi của bạn.
 3. Chúng tôi có thể dựa vào những cơ sở pháp lý sau để xử lý thông tin:-
 4. bạn đã cấp phép cho chúng tôi để xử lý thông tin; và/hoặc
 5. chúng tôi cần phải tuân thủ luật pháp được áp dụng với chúng tôi; và/hoặc
 6. đây là điều cần thiết phải bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của một cá nhân khác.

Đối với thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi cần sự chấp thuận để sử dụng, bạn có thể rút lại sự chấp thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi với thông tin liên lạc dưới phần “Liên hệ” hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi qua địa chỉ: info@medix-global.com

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân của bạn dựa trên nhiều hơn một cơ sở pháp lý, dựa vào mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Xin hãy liên hệ với chúng tôi theo phần thông tin liên lạc phía dưới (xem “Liên hệ với chúng tôi”) nếu bạn cần tìm hiểu về cơ sở pháp lý chi tiết mà chúng tôi đang dựa vào để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào.

Gửi tài liệu quảng cáo tới bạn

Bạn có thể nhận thông tin truyền thông quảng cáo từ chúng tôi:-

 1. nếu bạn yêu cầu thông tin cụ thể nào từ chúng tôi; hoặc
 2. qua thư điện tử, tin nhắn hoặc bưu điện, nếu bạn là một khách hàng của Medix (hay là nhân viên, hoặc giám đốc của một khách hàng) và bạn chưa chọn từ chối nhận thông tin quảng cáo (điều mà bạn có thể thực hiện bằng việc liên hệ với chúng tôi sử dụng phần thông tin liên lạc phía dưới tại phần “Liên hệ với chúng tôi” hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi qua địa chỉ: info@medix-global.com); hoặc
 3. qua bưu điện, nếu bạn chưa chọn từ chối nhận thông tin quảng bá (điều mà bạn có thể thực hiện bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng phần thông tin liên lạc phía dưới tại phần “Liên hệ với chúng tôi” hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi qua địa chỉ: info@medix-global.com).

Nếu không, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin truyền thông quảng bá nào nếu như chưa được sự đồng ý của bạn.

Xin lưu ý rằng bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi các tin nhắn quảng cáo bất cứ lúc nào bằng cách ấn vào đường dẫn không-nhận-quảng-cáo (opt-out links) ở trong bất kỳ tin nhắn quảng cáo nào được gửi tới bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng phần thông tin liên lạc phía dưới tại phần “Liên hệ với chúng tôi” hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi qua địa chỉ: info@medix-global.com.

Trong khi chúng tôi sẽ quảng cáo theo cách bạn mong muốn, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích thông tin để giúp chúng tôi xác định sở thích của mọi người và điều này giúp chúng tôi cung cấp thông tin về các quảng cáo phù hợp với bạn. Bạn có thể rút khỏi quá trình phân tích này bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng phần thông tin liên lạc phía dưới tại phần Liên hệ với chúng tôi hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi qua địa chỉ: info@medix-global.com

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể gửi thông tin quảng bá cho bất kỳ ai dưới 16 tuổi nếu như không được sự cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ. Chính vì thế, chúng tôi sẽ yêu cầu người đăng ký nhận bất kỳ ấn phẩm quảng bá nào bên chúng tôi phải xác thực tuổi của mình.

Quyền truy cập thông tin cá nhân và các quyền khác của bạn

Dưới những điều kiện nhất định, luật bảo vệ dữ liệu thông tin cho phép bạn có những quyền liên quan tới dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn (thường được biết đến là một “yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu”). Việc này cho phép bạn nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn và để kiểm tra xem chúng tôi có đang sử dụng thông tin của bạn một cách hợp pháp hay không;
 • yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ. Việc này cho phép bạn chỉnh sửa những thông tin chưa hoàn thiện hoặc chưa chính xác của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ, và có thể chúng tôi sẽ phải xác nhận tính chính xác của thông tin mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi;
 • yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Việc này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khi không có lý do gì cho chúng tôi để tiếp tục sử dụng thông tin đó nữa. Điều này cũng cho phép bạn yêu cầu chúng tôi loại bỏ hoặc xóa dữ liệu cá nhân khi bạn thực hiện quyền từ chối cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân (xem ở dưới) khi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn một cách trái phép hoặc khi chúng tôi được yêu cầu xóa bỏ thông tin của bạn để tuân thủ theo luật pháp của nước sở tại . Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể xóa thông tin mà bạn yêu cầu đối với những lý do pháp lý cụ thế nào và điều này sẽ được thông báo đến bạn, nếu có thể, ngay lúc bạn yêu cầu;
 • không cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn khi chúng tôi dựa vào quyền lợi hợp pháp (hoặc các quyền của một bên thứ ba) và trong 1 số trường hợp mà bạn cảm thấy việc sử dụng thông tin của bạn với mục đích này sẽ ảnh hưởng tới quyền cơ bản và quyền tự quyết của bạn. Bạn cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích truyền thông quảng cáo trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể minh chứng rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp để sử dụng thông tin của bạn dù việc này có thể quyền của chúng tôi sẽ cao hơn các quyền của bạn;
 • yêu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn một cách giới hạn. Việc này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm dừng việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp như sau: (a) nếu bạn muốn chúng tôi xác minh tính chính xác của thông tin; (b) khi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn một cách trái phép nhưng bạn không muốn xóa nó đi; (c) khi bạn cần chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn dù chúng tôi không cần đến thông tin đó nữa vì bạn cần thông tin đó để xác minh, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc (d) bạn đã ngừng cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nhưng chúng tôi cần xác minh liệu chúng tôi có quyền cao hơn bạn trong việc sử dụng thông tin đó không;
 • yêu cầu chuyển thông tin tới bạn hoặc tới một bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo một định dạng cấu trúc thường được dùng và có thể đọc được trên máy tới bạn hoặc một bên thứ ba theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quyền lợi này chỉ được áp dụng với thông tin bạn đã chấp thuận lúc đầu cho chúng tôi được tự ý sử dụng hoặc khi chúng tôi sử dụng thông tin để ký hợp đồng với bạn; hoặc
 • ngừng cho phép sử dụng thông tin bất cứ lúc nào đối với thông tin chúng tôi đang cần sự cho phép của bạn để sử dụng. Tuy nhiên, việc này sẽ không ảnh hưởng tới tính hợp pháp của việc sử dụng thông tin trước khi bạn ngừng cấp phép cho chúng tôi. Nếu bạn ngừng cho phép chúng tôi sử dụng thông tin, chúng tôi có thể không cung cấp được một số dịch vụ nhất định tới bạn. Và trong trường hợp điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo và đưa ra lời khuyên cho bạn.

Nếu bạn có nguyện vọng thực hiện bất kỳ một quyền nào đã nêu ở trên, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng phần thông tin liên lạc phía dưới tại phần “Liên hệ với chúng tôi” hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi qua địa chỉ

info@medix-global.com

Bạn sẽ không phải trả một khoản phí nào khi tiếp cận thông tin cá nhân của mình (hoặc khi thực hiện bất kể một quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn trả một khoản phí với những yêu cầu không có căn cứ, lặp lại hoặc những yêu cầu được gửi đi quá nhiều. Hoặc nếu không thì chúng tôi sẽ không thực hiện những yêu cầu của bạn trong những trường hợp như trên.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ một quyền nào trong các quyền nói trên, chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin nhất định từ bạn để có thể xác minh danh tính của bạn. Đây là một phương thức bảo mật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân không bị tiết lộ tới bất kỳ ai không có quyền được biết thông tin đó. Chúng tôi có thể sẽ liên lạc với bạn để hỏi thêm các thông tin liên quan tới yêu cầu của bạn nhằm giúp đẩy nhanh việc phản hồi của chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng phản hồi tới tất cả các yêu cầu hợp lệ trong vòng một tháng. Đôi khi, quá trình này có thể diễn ra lâu hơn nếu yêu cầu của bạn hơi phức tạp hoặc bạn đưa ra nhiều yêu cầu cùng lúc. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo và liên tục cập nhật thông tin tới bạn.

Tính chính xác của thông tin cá nhân

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn là chính xác và luôn được cập nhật bằng cách liên hệ với bạn định kỳ. Tuy nhiên, nếu như bất kể khi nào bạn tin rằng bất cứ thông tin nào mà chúng tôi đang lưu giữ là chưa chính xác, đã cũ hoặc chưa hoàn thiện, xin hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc ở phía dưới đây (xem “Liên hệ với chúng tôi”). Chúng tôi sẽ lập tức sửa lại hoặc xóa bỏ bất cứ thông tin nào không chính xác.

Bảo mật

Chúng tôi đã có những phương thức bảo mật phù hợp để có thể chống lại các hành vi sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ một cách bất hợp pháp hoặc sử dụng khi chưa được ủy quyền. Những phương thức này cũng giúp tránh nguy cơ vô tình làm mất hoặc tổn hại thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng đã có những quy trình để đối phó với các nghi ngờ về vi phạm thông tin cá nhân và sẽ thông báo tới bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm theo trách nhiệm về mặt pháp lý của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn tới các bên thứ ba đang cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ tới các bên thứ ba:

 • trong trường hợp chúng tôi bán bất kỳ một mảng kinh doanh hay tài sản nào và chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ cho khách hàng muốn mua mảng kinh doanh hay tài sản đó; và/hoặc
 • nếu chúng tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp quy định. Điều này có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Trong phạm vi chúng tôi chuyển thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi sẽ chỉ chuyển thông tin khi bên thứ ba đó có các phương thức bảo mật chống lại việc sử dụng bất hợp pháp hoặc sử dụng khi chưa được ủy quyền và giúp tránh nguy cơ mất hoặc tổn hại thông tin cá nhân của bạn.

Chuyển thông tin cá nhân ra ngoài EEA

Nếu chúng tôi chuyển thông tin của bạn ra ngoài phạm vi quyền hạn để cung cấp các dịch vụ, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các phương thức bảo mật phù hợp với yêu cầu của luật pháp của nước sở tại.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để phục vụ những mục đích mà chúng tôi đã đề cập khi thu thập thông tin. Để xác định thời gian lưu giữ thông tin cá nhân phù hợp, chúng tôi sẽ xem xét số lượng, bản chất và tính nhạy cảm của thông tin cá nhân, khả năng rủi ro từ việc sử dụng thông tin khi chưa được cấp quyền hoặc tiết lộ thông tin của bạn, mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và liệu rằng chúng tôi có thể đạt được những mục đích của chúng tôi thông qua các cách khác, và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để phân biệt bạn với những người dùng khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về cookies mà chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng tham khảo Chính Sách Cookies của chúng tôi.

Đường dẫn tới các trang web khác

Trang web của chúng tôi đôi khi có thể sẽ chứa các đường dẫn tới trang web khác của mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo và các liên kết khác của chúng tôi. Nếu bạn nhấn vào đường dẫn tới bất kỳ trang web nào trong số các trang web này, xin lưu ý rằng mỗi trang web có các chính sách bảo mật riêng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho những chính sách đó. Xin kiểm tra kỹ các chính sách trước khi bạn định cung cấp bất kỳ thông tin các nhân nào cho các trang web đó.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi chính sách bảo vệ thông tin này bất cứ lúc nào. Bất kể thay đổi nào xảy ra cũng sẽ được đăng tải trên trang web này và nếu có thể, chúng tôi sẽ gửi thông tin tới bạn qua dạng văn bản. Hãy quay trở lại trang thường xuyên để cập nhật những thay đổi tới chính sách này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu như bạn có bất cứ câu hỏi gì về chính sách này hoặc về thông tin cá nhân của bạn hoặc bạn muốn yêu cầu truy cập hoặc phàn nàn về cách mà thông tin cá nhân của bạn được sử dụng, xin hãy viết và gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ: Phòng Quản lý Tuân thủ Bảo vệ Thông tin tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Medix – Chi nhánh Châu Âu, 118 Piccadilly, London, W1J 7NW hoặc gửi thư điện tử tới hòm thư info@medix-global.com.

Skip to content